_OYG9965

Turforslag ved Christanus Sextus

Turmulighetene i Falkbergets rike er mange og opplevelsene er unike. Åse Juveli Berg, Falkberget-ekspert og lokalkjentmann, deler her sine tre topp tips for turer i området. Ta deg en tur i løpet av sommeren eller ta en rundtur i området før oppsetningen «Karolinerna återvänder» 3. og 4. august.

_OYG0011

Ratvolden – Christianus Sextus gruve

En av de turene som gir de beste opplevelsene i Falkbergets rike er turen fra Ratvolden, opp stien som går fra parkeringsplassen til malmveien, over Storkletten til Christianus Sextus gruve.

Den skal være godt merket og tydelig, men på en myrstrekning som kan være fuktig, kan det være vanskelig å se hvor stien går. Denne kommer like etter at stien deler seg og den ene går til Muggruva. I dét du kommer opp på Storkletten får du flott utsikt nordøstover mot Rugelsjøen og Ratvolden, og sørøstover mot Glåmos, Aursunden og fjellene mot Sverige. Videre går stien framover langs kanten av fjellet og det åpner seg etter hvert luftig utsikt mot Orvsjøen. Lengre fram dukker så Christianus Sextus gruve fram. Her kan du vandre rundt blant velter og se rester av bygninger. Videre kan du ta veien mot Kongens og så til venstre framme ved Arvdalslina ned igjen den gamle jernbanetraséen ned igjen til Ratvolden. Alternativt kan du velge en kortere retur; gå opp forbi stallen på Christianus Sextus over høydedrager til venstre og sti ned til Arvdalslina og videre til Ratvolden.

Ratvolden – Muggruva

En kortere tur er å starte fra parkeringsplassen og velge stien mot Muggruva. Det er tydelig sti over Litjkletten til Mugg. Fra Litjkletten er det vid utsikt mot Orvsjøen. På Muggruva ligger alle veltene slik de ble lagt opp fra starten i 1770 til gruva ble lagt ned i 1919. Ned fra Muggruva kan du velge stien direkte ned til Rugeldalen stasjon, den veien de fraktet malmen, eller du kan velge veien ned mot Brattvollen og Rugeldalen stasjon. Gå langs Arvdalslina tilbake til parkeringsplassen på Ratvolden.

Rugeldalen stasjon – Muggruva

En kortere variant til Muggruva er å gå opp fra parkeringsplassen ved Rugeldalen stasjon.

Om Mugg:

Muggruva var den nordligste av forekomstene i det såkalte Nordgruvefeltet ved Røros Verk. Den lå såvidt innenfor Ålens gamle sognegrenser, men bare en halv times gange oppe i fjellsiden vest for Nordre Rugeldalen. Muggruva ble funnet av den garvede skjerperen Ellen Rønningen fra Ålen i 1770. Denne forekomsten skulle senere vise seg å bli en av Verkets hovedgruvergjennom et tidsrom på 150 år. Les mer om Muggruva på Bergstaden.org.

PS: Grinda på Ratvolden er alltid åpen, så bare det å rusle rundt på eiendommen og ned på Falkberget, som jo også er en svært fin tur. Fiskekort i Rugelsjøen selges fra selvbetjeningskasse ved Litjklettstuggu ved siden av grinda, hvis du vil teste fiskelykken.

Foto i saken: Øystein Grue