Fra Christianus Sextus-oppsetningen sommeren 2015 med miljø

Presseveteran Per Edgar Kokkvold holder appell

– Johan Falkbergets diktning vil være relevant så lenge det fins mennesker som skjønner at de viktigste verdiene på jorden er de som ikke kan telles i penger, sier Kokkvold, som holder appell før forestillingen 5. august.

Foto Dannenberg forminsket

Per Edgar Kokkvold sier Christianus Sextus ikke bare er en mektig roman, men også et mektig landskap. (Foto: Birgit Dannenberg)

– Det er så mye som frister ved Johan Falkberget, hans liv og forfatterskap: Kjærligheten mellom mann og kvinne, kjærligheten til fjellet og til folket han var en så utpreget del av, kjærligheten til menneskene. For som Sigrid Undset en gang skrev, var det det store og sjeldne ved Falkberget, at han satte så uendelig stor pris på de virkelige og levende menneskene rundt seg. Han elsket menneskene mer enn han elsket menneskeheten, forteller Kokkvold, som er en prisvinnende pressemann med erfaring fra stillinger som generalsekretær i Norsk Presseforbund og leder av Kringkastingsrådet.

– Jeg vil også snakke om Falkbergets forhold til journalistikken. For han elsket også journalistikken, den som nesten alle andre forfattere hatet og betraktet som et tarvelig yrke. ”Journalistikken er mitt daglig åndedrett”, som han formulerte det.

Kokkvold mener Johan Falkberget vil fortsette å være relevant.

–Mennesker som setter seg inn i sin egen historie, og som forstår at den dagen vi vender oss demonstrativt vekk fra fortiden, forstår vi heller ikke samtiden, og mister evnen til å forme vår egen framtid.

Og hans eget forhold til Falkbergets forfatterskap?

– Det begynte med «Den fjerde nattevakt», med Benjamin Sigismund og Gunhild Bonde, hvis «klædebons farve var blodets», en stor roman om kjærligheten. Det fortsatte med Falkberget mange fortellinger, med «Eli Sjursdotter», med «Nattens brød» og «Christianus Sextus», som ikke bare er en mektig roman, men også et mektig landskap, som jeg ofte har besøkt og som jeg gleder meg å komme tilbake til den 5. august!