Fra Christianus Sextus-oppsetningen sommeren 2015 med miljø

– Jeg vender stadig tilbake til Falkberget

Biskop Emeritus Tor Singsaas holder appell i gruveruinene av Christianus Sextus før forestillingen ”Karolinerna återvänder” i helgen. Han omtaler Johan Falkberget som Røros Bergstads mest betydelige mann i moderne tid.

biskop-i-

– Johan Falkbergets forfatterskap er så rikt, blant annet fordi  menneskene han skildrer er tidløse, selv om de er satt inn i en bestemt historisk kontekst. Vi kjenner oss igjen i dem med våre egne liv – i kjærlighet og hat, i fellesskap og ensomhet, i skyld og skam, i likegyldighet og evne til å vise mot, sier Singsaas. Han var biskop i Nidaros i ni år og prest i Nidarosdomen. I likhet med Johan Falkberget er han opptatt av utsatte grupper i samfunnet. Årets forestilling handler om karolinerne som, fire år etter å ha overlevd dødsmarsjen over fjellet til Sverige, nå vender tilbake til Røros for å søke arbeid ved de nyoppstartede Christianus Sextusgruvene i Nordgruvefeltet, samme sted som forestillingen spilles 4. og 5. august.

– Hvordan er Falkbergets diktning fortsatt relevant?

– Han har en egen evne til å gjøre «små» mennesker vakre, fylt av medmenneskelighet, inspirert av mannen fra den lille «Bergstaden Nasareth», Jesus Kristus.

En gave til samfunnet

Ifølge Singsaas er Johan Falkberget er en av Norges mest betydelige forfattere som gjennom sitt forfatterskap har fylt unike Bergstaden Røros med liv.

– De historiske bygningene som «kryper sammen» på vidda blir levende, for han lar dem bli bebodd av mennesker som kjemper for livet. Han skaper dramatiske og realistiske fortellinger om mennesker, store som små satt inn i en historisk tid fjern fra vår egen. Ingen har som ham evnet å skape forståelse for hva som har gjort Røros til det unike sted som mange, mange av oss setter så stor pris på.

– Hva kommer til å være ditt hovedbudskap i appellen?

– Johan Falkberget er, etter min mening, Røros Bergstad sin mest betydelige mann i moderne tid. Han er «en gave» til Røros-samfunnet, og derfor er det så viktig at han selv og hans forfatterskap blir holdt «levende og aktualisert» kontinuerlig på Røros. Forestillingen på Christianus Sextus er jo et bevis på det, sammen med mange andre tiltak i løpet av året.

Oppmuntrer til fortsatt innsats

– Johan Falkberget betyr mye for meg blant annet nettopp fordi han gjennom sine skildringer av menneskelivet viser en unik menneskekunnskap. Jeg har i hele mitt voksne liv stadig vendt tilbake til Falkberget fordi det gir noe helt spesielt for mitt eget liv. Og ikke minst som biskop har jeg stadig hentet inspirasjon fra hans rikholdige forfatterskap, forteller Singsaas.

Årets forestilling er den sjette i rekken, og oppsetningen er ny hvert år, basert på ulike deler av Johan Falkbergets forfatterskap og med forskjellige skuespillere og musikere. Røros-vennen Singsaas retter honnør til ildsjelene bak ideen og forestillingene.

– Jeg vil takke de mange på Røros som i lange tider har arbeidet for dette, og oppmuntre til fortsatt innsats for å sikre Johan Falkberget og hans forfatterskap en varig, umistelig stor plass på Røros Bergstad.

(Toppfoto: Øystein Grue. Portrett Tor Singsaas: Privat)