Fjeld Ljom

Fjeld-Ljom om Eli Sjursdotter i 1913

Kari Vårhus har fått tilgang til innlegg som sto på trykk i Fjeld-Ljom 1913. Under er tre som Vårhus synes sier så mye, både om selve romanen Eli Sjursdotter, men også om den tragiske hendelsen som rammet Anna og Johan Falkberget på samme tid som utgivelsen.

Nederst er ålbyggen Eystein Eggens anmeldelse av romanen.

Tekstene er gjengitt med datidens rettskrivingsnormer.

Fjeld-Ljom onsdag 9. april 1913

Johan Falkbergets nye bok Eli Sjursdotter er nu utkommet. Boken er på 200 sider og koster kr 3.80.

Forfatteren med fru oppholder seg f.t. paa Röros.

 

Fjeld-Ljom fredag 11. april 1913

Oddbjörg Falkbergets minde tilegnet.

Hun födtes en susende vaardag der nord- ved Rugelsjöen. Kort, men fager ble hendes livsdag. Som fjeldets blyge, fine blomst vokste hun op. Den klare pande, de dype öine bar tidlig bud om den rene, sjæl, det varme hjerte, dette barn hadde faat i eie.

I 5-aars alderen blev hun da omplantet fra det stille hjem ved fjeldvatnet- til hovedstaden. Her fik hun utvikle sine rike anlæg og evner. Men det inderste, det fineste i hendes varme barnesind var fæstet til fjeldet- til naturen der nord. Dit gik hendes tanker og længsler. – Saa sidste sommer var hun da hjemme igjen og fik hilse paa alt hun hadde kjært. Men ofte gik Oddbjörg da fra de andre barns lek i den solblanke dag- ind i det stille sykeværelse. Her ved sin gamle onkels sykeseng sat hun og læste og sang sine vakreste sange. Lite ante hun nok da, at hun om ikke længe skulde hvile ved onkels side deroppe paa den gamle kirkegaard.

Men saa braatt, saa uventet kom budet- lille Oddbjörg maatte vandre. – Og saa en vaardag igjen- 10 aarsdagen- fra Oddbjörgs brune öine saa lyset, blev hun stedt til hvile.

Tungt var slaget for alle, som stod hende nær- kanske mest for hendes far. Netop i de dage, da han skulde lægge sidste haand paa sit verk, maatte han se liv og död kjæmpe om hans Oddbjörg.

Uvilkaarlig maa man mindes Björnsons ord: «Hver glædesstund du fik paa jord- betales maa med sorg» – naar man vet, at netop den dag, hans Eli blir sendt ut i livet- maa han gjemme sit dyreste eie paa bergstadens veirhaarde kirkegaard.

Men kanske i Falkbergets digtning vil en ny, en dypere tone klinge- lille Oddbjörgs minde dirrer i dens klang.

Fjeld Ljom

 

Fjeld-Ljom 2. mai 1913

Bokmelding

Boka er trist og barsk som sjölve buveirsnatta nord i fjellom. Falkberget har vore sterk her. Han har skapt eit drama og farga det fraa fyrst til sidst med blod og svult og brennvarm elsk. Elles kunde me ha bleikna nokon kvar.

Ein svensk soldat fraa den fæle dödsferda hans Armfeldt blir jaga med rifleskott rundt alle fjell. Ei sæterjente fraa Rugelsjøen blir glad i den unge römlingen, og ho elskar varmt og villt under björkelauvet i solnæter. Aldrig har ho set so fager ein gut som Pelle Jönsa. Han er ungelgen i skogen og han er solprinsen hennar.

Men Sjur Halgutusveen fær tidend om at dotter hans held lag med ein svenske sör paa sætra. Han har mange lik på samvitet, Sjur, og han ilsver paa at svensken skal bli drepen om han so ligg i senga med’n Eli. Han legg iveg med bjönnbörse og bandhund.

Eli og Pelle Jönsa römer til fjells. Dei tömrer seg hus og liver av reinskjött og bur sumaren utetter.- Men so kjem hausten over Dovreheimen med snö og skodde og drepande frost.

Aldrig hev eg lese noko so gruvelig trist. Hamsun er inne paa det same i «Sult», men det er da i storbyen med folk ikring kvar dag. Her er det den iskalde endelause fjellheimen som slær ringmur med svult og lid. Eli og Pelle Jönsa frys og svelt til vanvitet tek overhand. Og Eli er med barn. – Det er seigt liv i fjellfolket. Midt i svarte nauda gjeld det aa verje seg mot Sjur Halgutusveen, drapsmannen. Dei sit med angst og lyder etter mandetramp. Aldrig i livet skal gubben få gjera aatak paa’n Pelle. Ho er sterk og trassig og av gammel kjempeætt, Eli Sjursdotter. Störste sorga hennar blir det aa faa et dödfödd barn, enda svulten slit og riv so ho sjölv maa suge brysta sine. Men dramaet endar som eit saart skrik i den svarte buversnatta.

Pelle blir skoten ned ved sida hennar Eli. Kula er stöypt av brursölja åt mor hennar. Det er sjölve Sjur Halgutusveen som skyt. Ironien ligg saar og blodig bakom her.

Falkberget har i «Eli Sjursdotter» teke si meisterpröve i psykologisk skildring. Det svartnar av svult og saar sjeleliding, og sjuk vill fantasi gaar som ein gravgufs gjennom boka.

Maalet er margfullt- og mjukt attaat. – Falkberget held paa arbeide seg bort fraa dansken. Han er snart so fullgod norsk i tona som nokon annan. Han er med i tunnelboringa. Og «Eli Sjursdotter» kjem nok til aa gaa sin runde i verdenslitteraturen. Me kan vera byrge av fjellguten vår.

Eysten Eggen

Innsamlet og skrevet av Kari Vårhus

Foto: Fra Rørosmuseet/Pressemuseet Fjeld-Ljom