Klangen 2013 Foto Arne Grådal (12)

Anders Sakrisvoll holder Sextus-appell

Falkberget-kjenneren Anders Sakrisvoll kommer til forestillingen «An-Magritt – på egen hand» for å holde appell søndag 6. august.

Sakrisvoll forteller at han kommer til å snakke om samfunnsmennesket Falkberget.
– På 85-årsdagen i 1964 fikk Johan Falkberget den høgste sivile utmerkinga en nordmann da kunne få – Borgerdådsmedaljen i gull. På diplomet står: «Borgerdådssmedaljen i gull blir tildelt Johan Falkberget for langt og særlig fortjenestefullt litterært og samfunnsnyttig virke.» Litterært og samfunnsnyttig virke er stilt likt. Dette ble akseptert i Johan si levetid, sier Sakrisvoll.
Han mener at det i ettertid er så godt som bare fokusert på det litterære.
– Artikler, bøker, ordskift, kåserier, bøker – Bergstadens stor forfatter  – oppatt og oppatt. Falkberget fikk over 20 utmerkinger. De aller fleste, eller alle, var for samfunnsnyttig virke, sier han.
cropped-gruveslam-i-vannspeil.jpg
Sakrisvoll tar for seg mennesket, samfunnsmennesket, personen som ville hjelpe, og viser til at Falkberget skrev «Jeg har sett det som en større oppgave å hjelpe andre enn å tenke på meg sjøl» og «Jeg har så meget å gjøre at intet blir gjort, men mine plikter som samfunnsmenneske tør jeg ikke forsømme.»
– Han brukte ord – både det skrivne og talte –  gjerninger, og framfor alt penger, sier Sakrisvoll. Han sier han kommer til å fortelle om lokalpolitikeren Falkberget, som var med i Glåmos kommunestyre i 15 år, og på Stortinget i en periode, og at han var med i Kringkastingsrådet frå 1933 til 1953, minus krigsårene.
– En imponerende innsats og resultat!
Sakrisvoll lover også å komme med en opplevelse fra nyere dato til publikum neste søndag.
Dagen i forveien, lørdag 5. august, er det presseveteran Per Edgar Kokkvold som holder appell for forestillingen:
– Johan Falkbergets diktning vil være relevant så lenge det fins mennesker som skjønner at de viktigste verdiene på jorden er de som ikke kan telles i penger, sier han.