Bakgrunn og formål

Johanne og Jan Bjørnar Bårdstu tok vinteren 12/13 initiativ til formidling av Johan Falkbergets diktning på Christianus Sextus gruve. Skuespiller og regissør Lasse Kolsrud ble invitert med som kunstnerisk ansvarlig og Røros Museums og Historielag som arrangør.

Følgende forestillinger er gjennomført:

August 2013: Forestillingen «Klangen av Christianus Sextus» med Lasse Kolsrud (manus, regi, fremføring), Henning Sommerro, John Pål Inderberg og Bergstadkoret (musikk, sang). Ca. 750 overvar de to forestillingene.

August 2014: Forestillingen «An-Magritt – malm og mannfolk» med Heidi Gjermundsen Broch (manus, regi, fremføring), Henning Sommerro, John Pål Inderberg og gruvekoret Malm (musikk, sang). Cirka 1.000 gjester så disse to forestillingene.

August 2015: Forestillingen «Bergløitnanten og den gamle fyrhauer» med Lasse Kolsrud (manus, regi, fremføring), Helge Jordal (skuespill), Espen Leite (trekkspill) og Thea Hjelmeland (fremføring og sang). Cirka 700 gjester så disse to forestillingene.

August 2016: Forestillingen «Over kjölen» med Lasse Kolsrud, Heidi Gjermundsen Broch, Arne O. Reitan, Olav Luksengård Mjelva og Erik Rydvall. Historien er hentet fra Falkbergets Christianus Sextus-trilogi og handler om den gamle svenske dragonen Tol Olofsson, hans barnebarn lille Gölin og den enbente drukkenbolten Brodde og deres strabasiøse flukt bort fra hungersnøden i Jämtland.

August 2017: Forestillingen «An-Magritt – på egen hand» med Lasse Kolsrud, Heidi Gjermundsen Broch, Hallgrim Hansegaard, Olav Luksengård Mjelva og Erik Rydvall. Les mer HER.

August 2018: Forestillingen «Karolinerna återvänder» med Samuel Fröler, Lasse Kolsrud, Patrask og Røros Sangforening handler om jämtene som etter den karolinske dødsmarsjen igjen bryter opp fra hus og hjem, ektefelle og barn, for å på nytt gå den lange veien over Kjølen. Ved Bergstaden skulle en ny kåppårgruve være oppdaget, men hva ventet dem der?

Tilbakemeldingene fra publikum, aktører og presse etter forestillingene er positive og interessante, for eksempel er det flere som har sagt at «nå skal jeg hjem å lese Falkberget».

Formål:

Vi vil promotere Johan Falkbergets forfatterskap med årlige forestillinger på Christianus Sextus gruve. Innholdet skal være relatert til Nordgruve-området, og høy kunstnerisk kvalitet skal prioriteres. Et viktig mål er god formidling av Falkbergets tekster slik at publikums interesse for Johan Falkbergets diktning vil øke.

Ledelsen for prosjektet på Christianus Sextus skal hele tiden være åpen for at vår formidling av Falkbergets diktning kan åpne for og inspirere til andre formidlingstiltak.
Et overskudd skal brukes til å videreutvikle tiltaket og til å pleie og spre kunnskap om Nord-gruvene og om Johan Falkbergets diktning. Gruveområdet er en del av verdensarven Røros bergstad og Cirkumferensen etter utvidelsen i 2010.